XII. ročník Dychovky v Preši - 2012

Info z XII. roč. Dychovky v Preši 17.,18.,19. august 2012
 
XII. roč. sa konal tri dni
- Krušičova kúria, centrum mesta Pezinok, prírodné kino Amfiteáter

Účastníci:
DH Šarfianka                Bratislavský kraj  SK
DH Veselá muzika        Ratíškovice  CZ
DH  Krásinka                Trenčiansky kraj  SK
DH  Svatobořáci            Svatobořice-Mistřín  CZ
DH  Horavanka             Gramatneusiedl – Dolné Rakúsko A


Porota:

predseda Adam Hudec  - hud.skladateľ, čestný predseda ZDHS  SK
Antonín Pavluš - kapelník DH Mistříňanka, hud skladateľ CZ
Michal Galovec  - dlhoročný dir. posád. hudby, prof. konzer. v Bratislave SK

                                                    
Ocenení:

Hlavná cena DH  Svatobořáci CZ 93,33 b. zlaté pásmo Cum laude
Cena primátora mesta DH  Šarfianka SK 73,66 b strieborné pásmo  
Cena predsedu medzin.odb.poroty  DH  Veselá muzika z Ratíškovic  CZ za dlhoročné dielo
Jozef Novák, 75,33 b bronzové pásmo
Cena predsedu festivalu              DH  Horavanka  A 77,66 b. bronzové pásmo 
Cena predsedu BSK                    DH Veselá muzika z Ratiškovic CZ 
Cena diváka  DH Svatobořáci CZ
Cena za najobľúbenejšiu pieseň     DH Senčanka Sk 83,66 b. strieborné pásmo-skladba – Kde se láska skrývá 
Cena za ženský spev DH Svatobořáci CZ Ľudmila a Alena Valčuhové
Cena za mužský spev    DH  Krásinka Sk  92,33 b zlaté pásmo Cum laude
Karol Baniš a Michal Čechovský
Cena za inštrumentálny výkon  DH Krásinka SK Jakub Bariš 

Hosť:
Mažoretky TINA SK, DH Šenkvičanka SK, DH Svätojurská kapela SK, DH Častovanka SK, DH Grinavanka SK, DH Cajlané SK, DH Neuhengstett D, DH Maguranka Sk