XIII. ročník Dychovky v Preši - 2013

Výsledky z
XIII. roč. Medzinárodného súťažného festivalu

malých dychových hudieb
Dychovky v Preši  2013

1. Zúčastnené dychové hudby v súťaži:
 
DH  Sobotienka   SK
DH  Horavanka  A
DH  Grinavanka  SK
DH  Karpatská kapela  SK
DH  Cyrilka  CZ
DH  Považská Veselka  SK


2.  Menovaná porota pracovala v tomto zložení:

Adam Hudec  - predseda poroty - hud. skladateľ a čestný predseda ZDHS  SK
Antonín Pavluš  - člen - hud. skladateľ, zakladateľ DH Mistříňanka  CZ
Ján Jamriška - člen  - hud. skladateľ, tajomník ZDHS  SK
Petra Kollárová - tajomník - Pezinské kultúrne centrum   SK

3.  Súťaž prebiehala podľa platných kritérií CISM a všetkým súťažiacim známych propozícií – štatútu súťaže
     V žiadnom prípade neprišlo k ich porušeniu.

4.  Porota rozhodla na základe obdržaných bodov a DH  zaradila nasledovne:

1. Zlaté pásmo
CUM LAUDE
- DH Považská Veselka  SK  93,66 b
2. Zlaté pásmo - DH Grinavanka  SK   87,66 b
3. Zlaté pásmo - DH Karpatská kapela  SK 85,33 b
4. Strieborné pásmo - DH  Cyrilka  CZ  77,66 b
5. Strieborné pásmo - DH  Horavanka  A 75,33 b
6. Bronzové pásmo - DH  Sobotienka  SK 67,00 b

 

Info aj na:
http://www.tvpezinok.sk/kultura/dychovky-v-presi-2013