Kontakt

Medzinárodný súťažný festival malých dychových hudieb

Dychovky v Preši 

Farská 7,  902 01 Pezinok
Hlavý organizátor: František Féder
IČO: 31871160
DIČ: 2020662864
Bank. spoj. VÚB Pezinok
Číslo účtu: 2972944953 / 0200
Tel. kontakt: + 421 (0)905 342 261
E-mail: ferofederfff@gmail.com
info@dh-cajlane.sk
dychovkyvpresi.dh-cajlane.sk
www.dh-cajlane.skNa mape:


Zväčšiť mapu

 


Alebo nám napíšte priamo odtiaľto: