Program 2019

Program pre rok 2019:

15. august 2018 - ŠTVRTOK

I. sprievodné podujatie: F.K. – Nanebovzatia Panny Márie
19:00 – 19:45 Svätá omša za zomrelých a žijúcich členov dychovej hudby v Pezinku Hrá DH Vinosadka SK

II. sprievodné podujatie: Radničné nám.

19:45 – 20:30 Koncert DH Vinosadka SK

16. august 2018 – PIATOK
III. sprievodné podujatie: Centrum mesta
15:00 – 16:00 Zvolávačka – Funny Fellows

IV. sprievodné podujatie: Krušičova kúria
Moderuje: Miroslava Záhumenská
17:00 – 18:00 Koncert - DH Malačané SK
18:15 – 19:15 Koncert - DH Šarfianka SK
19:30 – 20:30 Koncert - DH Grinavanka SK
20:45 – 21:00 Megakoncert zúčastnených DH

17. august 2018 - SOBOTA
V. sprievodné podujatie: Radničné námestie
9:00 – 10:00 Koncert - DH Svätojurská kapela SK
10:15 – 11:15 Koncert - DH Karpatská kapela SK
 
VI. sprievodné podujatie: Zámocký park
17:30 – 19:00 Koncert – DH Skaličané SK
19:30 – 21:00 Koncert – DH Záhorienka SK a Jiří Helán CZ

18. august 2018 - NEDEĽA
VII. sprievodné podujatie: Centrum mesta Pezinok
9:00 - 10:00 Vináreň Matyšák - DH Leškovanka CZ
10:00 - 11:00 Radničné nám. - DH Kolárovičanka SK
11:00 - 12:00 Vináreň Matyšák - DH Sitňanka SK
11:30 - 12:30 DK bočný vchod - DH Skaláci CZ

14:30 Sprievod dychových hudieb s mažoretkami LIVIANA od Domu kultúry do Zámockého parku


HLAVNÝ PROGRAM FESTIVALU 
- Zámocký park


Moderuje: Bibiana Ondrejková a Roman Féder

Slávnostné otvorenie súťaže - 15:00 h
15:15 DH Leškovanka CZ
15:45 DH Kolárovičanka SK
16:15 DH Sitňanka SK
16:45 DH Skaláci CZ
17:15 Hosť - 1.koncert DH Bludověnka CZ
18:00 Megakoncert všetkých zúčastnených DH
18:15 Vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdanie ocenení
18:45 Hosť - 2. koncert DH Bludověnka CZ

20:00 Ukončenie festivalu a pozvanie na XX. ročník festivalu ,, Dychovky v Preši 2020“