XVIII. ročník Dychovky v Preši - 2018

Výsledky XVIII. ročníka Medzinárodného súťažného festivalu malých dychových hudieb „DYCHOVKY V PREŠI 2018"


    1. Zúčastnené dychové hudby v súťaži:

DH  Zevelanka Trnavský kraj SK
DH  Blaskapelle Marchfeld A
DH  Lutilka Banskobystrický kraj SK
DH  Lužňanka Žilinský kraj SK
DH  Leškovanka CZ
DH  Kamarádi Trenčanský kraj SK

     2.  Porota pracovala v tomto zložení:

Mgr. Adam Hudec
-  predseda poroty – hudobný skladateľ,čestný predseda ZDHS SK   

Antonín Pavluš
člen - hud. skladateľ, zakladateľ DH Mistříňanka CZ 

Mgr. Vladimír Dianiška
- predseda Združenia dychových hudieb Slovenska SK (ZDHS) 


      3.  Súťaž prebiehala podľa platných kritérií CISM a všetkým súťažiacim známych

propozícií – štatútu súťaže;
V žiadnom prípade neprišlo k ich porušeniu.

 

     4.  Hodnotenie dychových orchestrov – REGLEMENT CISM:

 Poradie Názov kapekly Hodnotenie
1. Zlaté pásmo  CUM LAUDE DH LUTILKA    93,6 b
2. Zlaté pásmo
DH  KAMARÁDI 88,6 b
3. Strieborné pásmo
DH  BLASKAPELLE MARCHFELD
78,š b
4. Strieborné pásmo
DH  LÚŽŇANKA 73,6 b
5. Bronzové pásmo DH LEŠKOVANKA 66 b
6. Bronzové pásmo DH ZEVELANKA 64 b

    

      5. Ďalej ocenení:

Hlavná cena - 1. miesto súťaže DH LUTILKA SK
Cena za ženský spev: RADKA ŠTEFANKOVÁ, VERONIKA SLAŠTANOVÁ DH LUTILKA
Cena za inštrumentálny výkon: JAKUB ŽUFKA DH LUTILKA za skladbu: Heal the world
Cena za najobľúbenejšiu skladbu - divácka súťaž: DH LEŠKOVANKA skladba: Holuběnka
Cena diváka - najlepšia kapela: DH KAMARÁDI
Cena predsedu samosprávneho kraja: DH KAMARÁDI
Cena primátora: DH LEŠKOVANKA
Cena predsedu festivalu: DH BLASKAPELLE MARCHFELD
Cena predsedu medzinárodnej poroty: DH LÚŽŇANKA za skladbu: Rýchle prsty
Cena za rozvoj dychovej hudby vo svojom regióne: DH LÚŽŇANKA
Cena za propagáciu pôvodnej slovenskej tvorby: DH LÚŽŇANKA
Cena za najlepšiu dramaturgiu súťažného programu: DH BLASKAPELLE MARCHFELD

Hostia:
DH Vinosadka Bratislavský kraj SK;
DH Malačané Bratislavský kraj SK;
DH Šenkvičanka Bratislavský kraj SK;
DH Grinavanka Bratislavský kraj SK;
DH Svatojurská Bratislavský kraj SK;
DH Šarfianka Trnavsky kraj SK;
DH Karpatská kapela Trnavský kraj SK;
DH Babouci CZ
DH Kumpanovi muzikanti CZ;
Mažoretky LIVIANA SK