XVII. ročník Dychovky v Preši - 2017

Výsledky XVII. ročníka Medzinárodného súťažného festivalu malých dychových hudieb „DYCHOVKY V PREŠI 2017"


    1. Zúčastnené dychové hudby v súťaži:

DH  Veselá muzika CZ
DH  Leithaberger A
DH  Grinavanka SK
DH  Schillermusik CH
DH  Leškovanka CZ
DH  Textilanka SK

     2.  Porota pracovala v tomto zložení:

Mgr. Adam Hudec
-  predseda poroty – hudobný skladateľ,čestný predseda ZDHS SK   

Antonín Pavluš
člen - hud. skladateľ, zakladateľ DH Mistříňanka CZ 

Ing. Pavel Špaček
- člen - tajomník Združenia dychových hudieb Slovenska SK (ZDHS) 


      3.  Súťaž prebiehala podľa platných kritérií CISM a všetkým súťažiacim známych

propozícií – štatútu súťaže;
V žiadnom prípade neprišlo k ich porušeniu.

 

     4.  Hodnotenie dychových orchestrov – REGLEMENT CISM:

 Poradie Názov kapekly Hodnotenie
1. Zlaté pásmo  CUM LAUDE DH Textilanka SK   93,8 b
2. Zlaté pásmo CUM LAUDE DH  Grinavanka SK 90,3 b
3. Zlaté pásmo
DH  Leškovanka CZ 89,0 b
4. Zlaté pásmo
DH  Leithaberger A 
86,0 b
5. Strieborné pásmo
DH  Schillermusik CH
74,0 b
6. Strieborné pásmo
DH  Veselá muzika CZ 74,0 b

    

      5. Ďalej ocenení:

Hlavná cena DH Textilanka SK
Cena predsedu medz. poroty DH Leithhaberger A
Cena predsedu festivalu DH Leškovanka CZ
Cena diváka DH Textilanka SK
Cena primátora mesta DH Veselá muzika CZ
Cena predsedu BSK DH Veselá muzika CZ
Cena SOZA za propagáciu pôvodnej SK tvorby DH Grinavanka SK
Cena za najobľúbenejšiu skladbu DH Textilanka SK – pieseň ,,Teče voda, teče“
Cena za inštrumentálny výkon DH Schillermusik CH, skladba "Nočné slzy" – Bruno Gurtner
Cena za ženský spev DH Grinavanka SK – Martina Kořínková, Anna Setnická
Cena za mužský spev DH Textilanka SK – Vladko Ďatelinka (12 ročný)
Cena za rozvoj dychovej hudby vo svojom regióne DH Leškovanka CZ
Cena za najlepšiu dramaturgiu súťažného programu DH Grinavanka SK

Hosť:
DH Svätojurská kapela SK, DH Šarfianka SK, DH Šenkvičanka SK, DH Vinosadka SK, DH Túfaranka CZ, DH Šohajka CZ, Mažoretky TINA SK