XV. ročník Dychovky v Preši - 2015

Výsledky XV. ročníka Medzinárodného súťažného festivalu malých dychových hudieb „DYCHOVKY V PREŠI 2015"


    1. Zúčastnené dychové hudby v súťaži:

DH  Lutilka SK
DH  VěnovankaSchillermusik CH
DH  Záhořané CZ
DH  FOR Bratislava SK
DH  Trnkovjanka CZ

     2.  Menovaná porota pracovala v tomto zložení:

Adam Hudec
-  predseda poroty – hudobný skladateľ SK   

Antonín Pavluš
člen - hud. skladateľ, zakladateľ DH Mistříňanka CZ 

Marián Vlado
- člen - hud. skladateľ, kapelník Dunajskej kapely SK 

Ingrid Noskovičová
- tajomník – riaditeľka Pezinského kultúrneho centra SK   


      3.  Súťaž prebiehala podľa platných kritérií CISM a všetkým súťažiacim známych

propozícií – štatútu súťaže;
V žiadnom prípade neprišlo k ich porušeniu.

 

     4.  Porota rozhodla na základe obdržaných bodov a DH  zaradila nasledovne:

 Poradie Názov kapekly Hodnotenie
1. Zlaté pásmo  CUM LAUDE DH FOR Bratislava  SK   94,6 b
2. Zlaté pásmo CUM LAUDE DH  Trnkovjanka CZ 92,6 b
3. Zlaté pásmo
DH  Lutilka SK 87,6 b
4. Zlaté pásmo
DH  Záhořané  CZ   84,6 b
5. Strieborné pásmo
DH  Schillermusik CH 77,6 b

    

      5. Ďalej porota rozhodla o udelení nasledujúcich ocenení:

Cena za mužský spev:

DH Schillermusik  CH  – Samuel Hess     

Cena za ženský spev:                 

DH  Lutilka SK – Dana Mikušová a Helena Garajová 

Cena za inštrumentálny výkon: 

DH  FOR Bratislava SK - skladba Moravanka – V. Dianiška, A. Jendek, D. Krajčí


Divácka  súťaž:       


Cena za najobľúbenejšiu skladbu – divácke hlasovanie:

DH  FOR Bratislava SK – zmes piesní Miluška moja 

Cena diváka – najlepšia kapela – divácke hlasovanie:

DH FOR Bratislava SK

 

Ceny udeľujú daní  zástupcovia:

      Cena predsedu samosprávneho kraja:              

              DH Schillermusik CH 

      Cena primátora mesta :   

             DH  Záhořané CZ za sólo na trumpetu – Petra Chramická

      Cena riaditeľa SOZA:
            
DH FOR Bratislava SK - speváci za interpretáciu skladieb slovenských autorov sestry Jendruchové a Martin Hutta
     
      Cena predsedu festivalu:
            
DH Trnkovjanka CZ – sólo tenor – Martin Franke

      Cena predsedu medzinárodnej poroty:
             
DH Trnkovjanka CZ

      Hlavná cena súťaže 1. miesto:
            
DH  FOR Bratislava SK


      6.  Tento festival je výnimočný aj tým, že súťažiace DH  hodnotia aj prítomní diváci.

    Hlasy o cenu diváka:      
1. poradie   54 hlasov  -  DH FOR Bratislava SK
2. poradie   50 hlasov  -  DH Trnkovjanka CZ
3. poradie   45 hlasov  -  DH  Záhořané CZ
4. poradie   32 hlasov  -  DH Schillermusik CH
5. poradie   17 hlasov  -  DH Lutilka SK


    Hlasy o najobľúbenejšiu skladbu festivalu:
 1. poradie  68  hlasov 
     -  skladba  Zmes piesní Miluška moja – DH FOR Bratislava SK

 2. poradie  60  hlasov 
     -  skladba  My jsme Valaši – DH Záhořané CZ

 3. poradie  43  hlasov
     -  skladba  Muzikanti z Moravy – DH Trnkovjanka CZ

 4. poradie  19  hlasov
     -  skladba  Moravěnka -  DH Schillermusik CH

 5. poradie    9  hlasov
     -  skladba  Kolom našej bôrinky – DH Lutilka SK


                                                 
    7. Hostia:

    DH  Svätojurská kapela SK, DH  Šarfianka SK,  DH Grinavanka SK,  DH Častovanka SK,
   
DH  Vinosadka SK, DH Lidečanka CZ, Dámska kapela Járinky,  Mažoretky TAKTIK SK.
                                                                                         
         
Pezinok   09.08.2015 
donor a predseda festivalu František Féder