Výsledky XIX. ročník

Výsledky XIX. ročníka Medzinárodného súťažného festivalu malých dychových hudieb „DYCHOVKY V PREŠI 2019"

XIX. roč.  15. – 18. august  2019 sa konal:  Kostol Nanebovzatia Pani  Márie, Krušičova kúria, centrum mesta Pezinok, Zámocký park,

 

Účastníci:

1. DH   Leškovanka   CZ

2. DH   Sitňanka   Banskobystricky  kraj   SK

3. DH   Kolárovičanka   Žilinský   kraj   SK


Porota:

Predseda:  Mgr. Adam Hudec         -   hud. skladateľ, čestný predseda ZDHS   SK

                    Antonín Pavluš            -  hud. skladateľ,zakladateľ DH Mistříňanka CZ

                    Ing.  Pavel  Špaček     -  tajomník Združenia dychových hudieb  -  Slovenska SK (ZDHS )

 

Hodnotenie dychových orchestrov – REGLEMENT   CISM

 Poradie Názov kapekly Hodnotenie
1. Zlaté pásmo  CUM LAUDE DH SITŇANKA 
93,00 b
2. Zlaté pásmo
DH  KOLÁROVIČANKA 87,33 b
3. Strieborné pásmo
DH  LEŠKOVANKA
77,66 b

Ocenení:

Hlavná cena súťaže   -     DH Sitňanka

Cena diváka  - najlepšia kapela -  DH Kolárovičanka

Cena primátora - DH Leškovanka

Cena za najobľúbenejšiu skladbu - divácka súťaž: DH Kolárovičanka – Keď sme roličku orali

Cena za inštrumentálny výkon – DH Sitňanka - Ondrej Korčok, Monika Lipovská – Dudácka polka

Cena za ženský spev – DH Kolárovočanka – M. Hôrecká Fanová, J. Bulíková – Mala som muža

Cena za mužský spev – DH Sitňanka – Jozef Kéry – Osud môj

Cena za propagáciu pôvodnej slovenskej tvorby -  DH Kolárovičanka

Cena za najlepšiu dramaturgiu súťažného programu -  DH Sitňanka


Hosť:

DH  Vinosadka,  DH  Malačané , DH  Grinavanka,  DH  Svätojurska kapela, DH  Šarfianka,  DH  Karpatská kapela, DH  Skaličané, DH Záhorienka, DH  Bludověnka, Mažoretky  Liviana