XIV. ročník Dychovky v Preši - 2014

Výsledky z XIV. roč. Medzinárodného súťažného festivalu malých dychových hudieb

Dychovky v Preši  2014 

1. Zúčastnené dychové hudby v súťaži:

DH  Sitňanka   SK

DH  Věnovanka  CZ

DH  Krásinka  SK

DH  Považská Veselka SK

DH  Zručská Desítka CZ

DH  Hodrušanka  SK

2. Menovaná porota pracovala v tomto zložení:
Adam Hudec - predseda poroty – hudobný skladateľ   SK
Antonín Pavluš - člen – hud. skladateľ, zakladateľ DH Mistříňanka  CZ
Vladimír Dianiška - člen – predseda ZDHS, dirigent FOR Bratislava  SK
Ingrid Noskovičová - tajomník – riaditeľka Pezinského kultúrneho centra   SK

    3.  Súťaž prebiehala podľa platných kritérií CISM a všetkým súťažiacim známych propozícií – štatútu súťaže.

V žiadnom prípade neprišlo k ich porušeniu.

    4.  Porota rozhodla na základe obdržaných bodov a DH  zaradila nasledovne:

 Poradie Názov kapekly Hodnotenie
  1. Zlaté pásmo 
CUM LAUDE
DH Považská Veselka  SK  
94,3 b
2. Zlaté pásmo 
CUM LAUDE
DH  Hodrušanka SK
92,3 b
3. Zlaté pásmo
DH  Krásinka  SK
84,3 b
4. Zlaté pásmo  
DH  Zručská Desítka  CZ 
83,3 b
5. Strieborné pásmo   
DH  Věnovanka CZ 77,33 b
6. Strieborné pásmo
DH  Sitňanka  SK 
73,0 b

 

Info aj na TV Pezinok:

http://www.tvpezinok.sk/kultura/dychovky-v-presi-vysledky