I. ročník Dychovky v Preši - 2001

Info z I. ročníka festivalu Dychovky v Preši - 26. august 2001
 
I.roč. sa konal jeden deň na nádvorí  Pezinského Zámku

Účastníci:
DH  Dubovanka    Trnavský kraj SK
DH  Textilanka      Trenčiansky kraj SK
DH  Musikverein   Engelhartstetten Rakúsko A
DH  Májovanka     Trnavský kraj  SK
DH  Stříbrňanka     Kunovice  CZ
DH  Cajlané           Bratislavský kraj SK

Porota:
predseda Ján Nemeček - ÚHMV SK
               Vladimír Pffefer – hud.sklad. Moravienka Cz
               Peter Feder – predseda kraj.ZDHS SK
               Ingrid Noskovičová – riad.Kultúrného centra SK
               Oliver Solga – zástupca primátora mesta Pezinok SK
               Peter Kopunič – tajomník ústredia ZDHS SK

Ocenení:

porota rozhodla, že hlavnú cenu získala  DH Stříbrňanka CZ
cena primátora                                         DH Cajlané


cena diváka: DH Stříbrňanka CZ
                     DH Cajlané SK
                     DH Májovanka SK

cena za najobľúbenejšiu pieseň : Lásko, moja lásko - divácka cena DH Májovanka SK

Hosť: Bratislavské mažoretky