II. ročník Dychovky v Preši - 2002

Info z II. ročníka festivalu Dychovky v Preši - 25. august 2002

II. ročník sa konal jeden deň na nádvorí Pezinského Zámku


Účastníci:
DH  Minciar                              Banskobystrický kraj SK
DH  Kotáranka                         Lužná  CZ
DH  Maguranka                       Trenčiansky kraj  SK
DH  Újfalusi Fúvós Zenekar     Mosonmagyarovár  M
DH  Cajlané                             Bratislavský kraj  SK
DH  Vištučanka                        Bratislavský kraj  SK

Porota:
predseda  Ján Nemeček - ÚHMV SK
                Antonín Pavluš - kapelník DH Mistříňanky CZ
                Bohumil Kameník - kapelník DH Túfaranky CZ
                Ján Jamriška - predseda ZDHS
                Ľudmila Benčúriková - kultúrna komisia MsÚ Pezinok
     
Ocenení:
porota rozhodla, že hlavnú cenu získala  -  DH Vištučanka SK
cenu primátora                                         -  DH Cajlané SK

cena za spev - DH Maguranka - Beata Balážová, Silvia Jadroňová,
                                                    Gabriela Mikulášová a Marián Chlpek
cena ZDHS  - DH Kotáranka a Újfalusi Fúvós
cena diváka - DH Vištučanka
cena za najobľúbenejšiu pieseň - DH Maguranka - Gabriela Mikulášová  a Marián Chlpek
         
Hosť: Bratislavské mažoretky a DH Túfaranka CZ