V. ročník Dychovky v Preši - 2005

Info z V. roč. Dychovky v Preši  19.,20., 21. august 2005

V. roč. sa konal po prvý raz tri dni - Trhovisko, centrum mesta
                                                           a na nádvorí Pezinského Zámku

Účastníci:
DH   Kolárovičanka    Žilinský kraj  SK
DH  Textilanka           Trenčiansky kraj  SK
DH  Vištučanka          Bratislavský kraj SK
DH  Orkiestra Deta Ochotniczej strazy Požarnej w Naprawie  PL


Porota:
predseda  Adam Hudec     -  hud.skladateľ, čestný predseda ZDHS  SK
                Peter Feder        -  predseda krajského ZDHS Bratislava  SK
                Antonín Pavluš  - kapelník DH Mistříňanka, hud skladateľ

Po prvý raz sa udeľovali  body a pásma

Ocenení:
Hlavná cena                                  DH Vištučanka  SK  -  93,6 b. zlaté pásmo Cum laude
Cena primátora mesta                   DH  Kolárovičanka SK – 76,6 b. strieborné pásmo
Cena diváka                                  DH  Vištučanka  SK
Cena za spev                    DH Ochestr.strzy Požarnej w Naprawie  PL - 67 b. bronzové pásmo
Cena  za najobľúbenejšiu pieseň  DH  Vištučanka  SK
Cena za inštrumentálny výkon     DH  Vištučanka  SK
Cena Komunitnej nadácie Revia  DH Textilanka  SK   88,3 b. zlaté pásmo


Hosť:
Mažoretky Jitřenka CZ, DH Vinosadka SK, DH Grinavanka SK, DH Cajlané SK,
DH Neuhengstett  D, DH ZUŠ z Veselí nad Moravou CZ, DH Mistříňanka CZ