VI. ročník Dychovky v Preši - 2006

Info z VI. roč. Dychovky v Preši 18., 19., 20. august 2006

VI. roč. sa konal tri dni - Trhovisko, centrum mesta a na nádvorí Pezinského Zámku


Účastníci:
DH  Nedanovčianka       Trenčiansky kraj  SK
DH  Bojnická kapela      Trenčiansky kraj  SK 
DH  Gemerčanka            Banskobystrický kraj  SK
DH  Svätojurská kapela  Bratislavský kraj SK
DH Vinosadka                Bratislavský kraj SK
DH  Musikverein Sarasdorf  A    


Porota:
predseda   Adam Hudec      -  hud.skladateľ, čestný predseda ZDHS  SK
                 Peter Feder         -   predseda krajského ZDHS Bratislava  SK
                 Libor Neduchal  -  kapelník DH Vracovjáci CZ

 

Ocenení:
Hlavná cena                                 DH Nedanovčianka SK - 89 b. zlaté pásmo
Cena primátora mesta                  DH Musikverein A       -  78 b strieborné pásmo
Cena diváka                                 DH Vinosadka SK        -  83 b zlaté pásmo
Cena za najobľúbenejšiu pieseň  DH Vinosadka  SK - pieseň  Ave Mária
Cena za ženský spev                    DH Vinosadka SK - Mirosl. Sandtnerová a Mart. Tahotná
Cena za mužský spev                  DH Gemerčanka SK  J. Beno - 67,33 b. bronzové pásmo
Cena za inšt.výkon                      DH Bojnická kapela SK- klarin.M. Flimel  87 b.-zlaté pásmo
Cena komun.nadácie Revia         DH Vinosadka  SK – Rudolf Ciferský
Cena Vinea                                  DH  ZUŠ Kyjov CZ
                                                     DH Svätojurská kapela  69 b – bronzové pásmo

 

Hosť:
Mažoretky Kessa SK, Hudobno spevácky súbor Mor Kinamon  z Izraela, DH ZUŠ Kyjov CZ, DH Vracovjáci CZ, DH Senčanka SK, DH Záhorienka SK, Komorný orchester CaK.SK