VII. ročník Dychovky v Preši - 2007

Info zo VII. roč. Dychovky v Preši 17.,18.,19. august 2007
 
VII.roč. sa konal tri dni
- Krušičova kúria, centrum mesta Pezinok  a nádvorie  Pezinského Zámku

 


Účastníci:
DH  Svätojurská kapela                  Bratislavský kraj  SK
DH Gemerčanka                             Banskobystrický kraj  SK
DH Grinavanka                               Bratislavský  kraj  SK
DH  Skalanka                                  Trenčiansky kraj  SK
DH  Musikverein Sarasdorf            Rakúsko  A
DH  Bojnická kapela                       Trenčiansky kraj  SK
DH  Štefanovjanka                          Trnavský kraj  SK

 

Porota:
predseda   Adam Hudec        - hud.skladateľ, čestný predseda ZDHS  SK
                 Zbyňek Kubáček  - vedúci kom.orchestra C.a K.
                 Vojtěch Horký     - umelecký vedúci DH Stříbrňanka CZ

 


Ocenení:
Hlavná cena                                   DH Bojnická kapela SK 93 b. zlaté pásmo Cum laude                           
Cena primátora mesta                    DH Grinavanka SK  86 b. zlaté pásmo
Cena diváka                                   DH Skalanka  SK 91,3 b. zlaté pásmo Cum laude
Cena za najobľúbenejšiu pieseň    DH Grinavanka  SK - K Pezinským horám
Cena za ženský spev                     DH Gemerčanka  SK 77,3b. strieborné pásmo
                                                                                                    - Renáta  Brezovská
Cena za mužský spev                    DH Skalanka  SK Tomáš Vaňo, Ľuboš Opatovský
Cena za inštrumentálny výkon      DH Musikverein Sarasdorf  A 80,6 b. zlaté pásmo     
Cena komun.nadácie Revia           DH Štefanovjanka  SK  84 b. zlaté pásmo
Cena Vinea                                    VDO ZUŠ Letovice CZ
 

Hosť:
Mažoretky TINA SK, DH Šarfianka SK, DH Doľančanka SK, DH Vajnory SK,
DH Vinosadka SK, VDO ZUŠ Letovice CZ, DH Stříbrňanka CZ