X. ročník Dychovky v Preši - 2010

Info z X. roč. Dychovky v Preši 13.,14., 15. august 2010
 
X. roč. sa konal tri dni
- Krušičova kúria, centrum mesta Pezinok a nádvorie  Pezinského Zámku


Účastníci:
DH  Sebedražská kapela              Trenčiansky kraj   SK
DH  Daľančanka                          Bratislavský kraj  SK
DH  Weidener Dorfmusik            Rakúsko  A
DH  Nedanovčianka                    Trenčiansky kraj  SK
DH  Vinosadka                            Bratislavský kraj  SK
DH  Blecharanka                          Rakúsko  A
DH  Drotári                                  Trenčiansky kraj  SK


Porota:
predseda   Adam Hudec         - hud.skladateľ, čestný predseda ZDHS  SK
                 Petr Houšť             - kapelník  DH  Stráňanka  CZ
                 Zbyněk  Kubáček  - vedúci kom.orchestra C.a K.


Ocenení:
Hlavná cena                                      DH Blecharanka  A 92,66 b. zlaté pásmo Cum laude 
Cena primátora mesta                       DH Nedanovčianka  SK  92 b. zlaté pásmo Cum laude
Cena predsedu medzin.odb.poroty   DH  Drotári SK 89,5 b. zlaté pásmo,
                                                          za pozoruhodný výkon - skladba - Dvaja supermani
                                                          Libor Borot a Marcel Podolák
Cena predsedu festivalu                    DH Blecharanka A
Cena predsedu BSK                          DH Doľančanka SK 70 b. bronzové pásmo
                                                          za udržanie tradícií
Cena diváka                                      DH Vinosadka  SK 89,5 b. zlaté pásmo
Cena za najobľúbenejšiu pieseň       DH Vinosadka  SK
Cena za ženský spev                         DH Miroslava Sandtnerová – skladba – New York
Cena za mužský spev                        DH Drotári  SK - skladba - Nezapomeň
                                                          Daniel Filo a Michal Čechovský
Cena za inštrumentálny výkon         DH Nedanovčianka SK - skladba - Trompeldo
                                                          Marcel Floro
Cena komun.nadácie Revia              DH Weidener Dorfmusik A 87,16 b. zlaté pásmo

Hosť:
Mažoretky TINA SK, DH Svätojurská kapela SK, DH Grinavanka SK, DH Častovanka SK,
DH Senčanka SK, DH 11-tka z Ivánky SK, DH ZUŠ Velké Bílovice CZ, DH  Stráňanka CZ