Úvod

Hlasujte pre
"Dychovky v Preši
"


od 1.12.2018 do 31.12.2018


Obzretie sa a poďakovanie festivalu ,,Dychovky v Preši 2018“


Ešte teraz v nás vibruje neskutočný náboj pozitívnej energie, ktorá sa niesla na všetkých miestach v Pezinku, kde po štyri dni vyhrávala dychová hudba počas celej doby festivalu až po odchod posledného účinkujúceho a spokojného návštevníka.
Do Pezinka na XVIII. roč. Medzinárodného súťažného festivalu malých dychových hudieb ,,Dychovky v Preši“ ich prišlo 15 dychových orchestrov a naozaj veľa návštevníkov, poslucháčov, čo festival ,,Dychovky v Preši“ postavilo jednoznačne do TOP podujatia v našom meste a do pozície najväčšieho súťažného festivalu v jeho žánri v súčasnosti na Slovensku.
Pezinok má skvelé a kvalitné publikum, má rád ľudovú pieseň, ktorá si nezakladá na ocenení, ale na dlhoročnom prežívaní z generácie na generáciu, čiže tradíciu, ktorá stále žije, aj vďaka festivalu ,,Dychovky v Preši“. Nie každá dychová hudba chce ísť v dnešnej dobe ,,s kožou na trh“ a tie, čo dorazili a hrali podľa plánu, bez výnimky prejavovali maximálnu spokojnosť a nadšenie z atmosféry, ktorú vytvorili návštevníci a organizátor. Určite sa však vyskytlo aj zopár záležitosti, na ktoré sa v budúcnosti viac zameriame a tým sa ich budeme snažiť čo najviac vylepšiť pre spokojnosť účinkujúcich a návštevníkov.
Za to, ako sa nám podarili minulé ročníky a najmä tento XVIII. ročník sa chcem v mene organizátorov i v mene svojom poďakovať mestu Pezinok a jeho primátorovi Mgr. Oliverovi Solgovi, viceprimátorom Ing. Jánovi Čechovi a Ing. Milošovi Andelovi.

Všetkým partnerom DH Cajlané za finančnú podporu festivalu a to: Mestskému zastupiteľstvu Pezinok, Bratislavskému samosprávnemu kraju, PKC , SOZA, Generali poisťovňa, Stavoimpex Holíč, nadácii REVIA, nadácii ZSE, MPS p.o. Pezinok, spriazneným inštitúciám, firmám i jednotlivcom za materiálnu a akúkoľvek pomoc: OC Plus, Kamenná pivnica, bratia Kovačovskí, Panorama centrum, Malokarpatský banícky spolok Pezinok, Vinohradníctvo a vinárstvo Krasňanský, VVDP Karpaty, Matej Farbula, redakcia Pezinčan, TV Pezinok, Binder Šenkvice, bez ktorých by to určite nebolo možné uskutočniť. Najväčšie poďakovanie samozrejme aj tak patrí Vám návštevníkom. ĎAKUJEM !!!

Termín budúceho XIX. ročníka ,,Dychovky v Preši“ je od 15. do 18. augusta 2019.
Ešte raz, milí Pezinčania i cezpoľní návštevníci, ĎAKUJEM!
Do dychovky pritelia!

Donor, predseda festivalu a hlavný organizátor František Féder

____________________________

Spolok dychová hudba CAJLANÉ,
Pezinské kultúrne centrum a
Fanklub dychovej hudby CAJLANÉ

V Y H L A S U J E  

XIX. ročník Medzinárodného súťažného festivalu malých dychových hudieb

D Y C H O V K Y v P R E Š I   2 0 1 9
na 15.,16.,17.,18. august / srpen / 2019

 
Nech tretia augustová / srpnová / nedeľa roku 2019 je opäť stretnutím všetkých, ktorí majú dychovú hudbu v srdci. Dychová hudba bola, je a bude potrebná vždy ! predseda festivalu a predseda spolku dychová hudba Cajlané
František Féder

 

____________________________

"Dychovky v Preši"

Medzinárodný suťažný festival malých dychových hudieb


Stretnúť sa v krásnom Pezinku pri muzike,
či pri vínku,
je sviatkom domácich i hostí,
ktorí sem prídu z úprimnosti.

Už osemnásty ročník všetkých teší,
že dychovky budú opäť v preši,
klarinet, trúbka v ich rukách hrajú,
o chvíľu zaznejú na pódiu.

Nech zahrejú vás melódie, 
s dychovkou, ktorá stále žije.
Už prichádza naša hodina,
veď sme dychovková rodina.

Autor: Vladimír Dobrík
***

Festival je ďalší krásny počin, ktorý dáva do budúcnosti nádej, že dychová hudba prečká časy. Za to patrí celému organizačnému štábu veľký obdiv.

Mgr. Vladimír Pfeffer
hudobný skladateľ a muzikant dychovej hudby Moravěnka